Hindernisbaan naar een schone lei

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen deed onderzoek naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. De weg naar de wettelijke schuldsanering is een hindernisbaan, schrijft Binnenlands Bestuur. Dat geldt voor particulieren. Maar ondernemers komen er in de meeste gemeenten niet eens aan toe om zelfs ook maar één stap te zetten op die hindernisbaan. Een groot probleem dat dringend aandacht verdient.

 

Vastlopen in onduidelijkheid

Ik plaats graag een kritische noot bij de werkwijze van veel Nederlandse gemeenten als het gaat om schuldhulpverlening voor specifiek de groep ondernemers. Want de hindernisbaan naar de schone lei is voor veel ondernemers nog een fikse slag groter dan voor particulieren. Mijn ervaring is dat zij bij het gros van de Nederlandse gemeenten vastlopen in onduidelijkheid over de vraag op welke hulp zij kunnen terugvallen.

 

Schuldhulpverlening ondernemers

Wie schulden heeft moet eerst het minnelijke traject door voordat hij of zij bij de WSNP, de wettelijke regeling uitkomt. Het toeleiden van ondernemers voor schuldhulpverlening verloopt in de praktijk veel moeilijker dan bij ‘normale’ burgers. Veel gemeenten voorzien nog steeds niet in een minnelijke vorm van schuldhulpverlening voor ondernemers. In die gemeenten komt een ondernemer dus ook nooit uit bij de WSNP.

 

Gemeente moet aanbod hebben

Elke particulier kan naar de kredietbank, maar omdat je bij de KvK bent ingeschreven kun je dat ineens niet. Volgens de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening moet de gemeente schuldhulp aanbieden aan natuurlijke personen. De VOF of een eenmanszaak is ook een natuurlijke persoon. De rechter heeft in 2019 de WSNP ook opengesteld voor ondernemers. Maar de meeste gemeenten hebben er niet in voorzien. Zij verwijzen ondernemers met schulden ten onrechte door naar de BBZ regeling (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen). Maar dit is feitelijk alleen een kredietvoorziening. Natuurlijk kan de ondernemer dit krediet ook inzetten voor aflossing van zijn schulden. Maar doet die ondernemer dan een beroep op schuldhulpverlening dan moet hij de kosten daarvoor ook zelf betalen. Uit dat krediet.

 

Goede voorbeeld

Er zijn gelukkig gemeenten die het belang ervan inzien dat ondernemers ook geholpen moeten worden. De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld. Zij neemt de kosten voor schuldhulpverlening voor ondernemers ook voor haar rekening. De gemeente is vrij in de manier waarop ze in schuldhulp aan ondernemers voorzien: ze mag het zelf doen en ze mag het uitbesteden. Beide opties kosten geld. Maar doe het wel goed. Want het levert de ondernemer en niet in de laatste plaats ook de gemeente en de maatschappij veel op.