Doen!

Dankzij de vele aandacht voor armoede en schuldhulpverlening ontstaan initiatieven om oplossingen te bedenken. Mooi, maar ook een valkuil: het aanbod is enorm. Wij pleiten daarom voor meer cohesie in hulpverlening. Van praat-stand naar doe-stand

Er is ongelooflijk veel aandacht voor armoede en schuldhulpverlening. Dat is mooi, want zo ontstaan er initiatieven om hiervoor oplossingen te bedenken. Maar dat is tegelijk ook de grootste valkuil: het aanbod is enorm. En er wordt veel gepraat. Wij pleiten daarom voor meer cohesie in hulp bij armoede en schulden. Van praat-stand naar doe-stand.

Drempel wordt hoger én lager

Schouders Eronder, Wij-teams, geldcoaches van de gemeente, Rabobank Buddy-app, Moedige Dialoog, Alliantie van Kracht, Kom uit je schuld, Fikks en nog veel meer, zijn allemaal voorbeelden om de schuldhulpverlening te verbeteren of te ondersteunen. Supergoede ideeën, want door schaamte is de drempel om hulp te zoeken torenhoog. Er is alleen een grote maar. Op basis van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening zijn de gemeenten aangewezen om deze mensen te helpen, maar zijn hier nog helemaal niet klaar voor. Het beleid is er nog niet op ingesteld. Zo worden ondernemers vaak weggestuurd met de mededeling eerst de onderneming te moeten beëindigen of de ondernemer moet zelf de kosten van de schuldhulpverlening dragen. Hierdoor ontstaan slechte verhalen over schuldhulpverlening bij de gemeente. En dat verhoogt juist de drempel om aan te kloppen. Uiteindelijk kom je zo dus geen steek verder.

Wie missen we nog?

Ander voorbeeld: Moedige dialoog. Dat is een initiatief van kenniscentrum CMO STAMM om verschillende partners te laten praten over hoe ze mensen met schulden beter kunnen helpen. Vanuit het idee elkaar te inspireren is dit opgezet. Schuldhulpverlening voor ondernemers is daarin vertegenwoordigd door dat wij aktief op zoek zijn naar allerlei initiatieven. Er zijn echter zoveel initiatieven dat de samenhang ontbreekt.

Hoe moet het dan wel?

Armoede en schulden zijn niet voorbehouden aan de onderste laag van de maatschappij. Ondernemers hebben bijvoorbeeld geen constante geldstroom. Dat kan problemen opleveren. Scheiding, ziekte of andere onverwachte tegenslagen zijn ook belangrijke oorzaken van financiële zorgen. Niemand weet wat er achter de voordeur speelt. Zorg daarom voor een dwarsdoorsnede van de doelgroep bij het bedenken van nieuwe initiatieven en weet elkaar te vinden in de uitvoering van het werk. En lanceer oplossingen pas als het beleid erop ingesteld is. Wat speelt er? Welke partijen zijn er? Hoe kunnen we iedereen zo goed mogelijk helpen? Wat hebben we daarvoor nodig?

Wat doen wij dan zelf?

Wij zijn lid van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren en zijn actief binnen het bestuur. We hopen zo alle doelgroepen beter in beeld te kunnen brengen bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en de schuldhulpverlening voor ondernemers beter op de kaart te krijgen. Hopelijk komt er zo meer samenhang in oplossingen. En kunnen we uiteindelijk alle doelgroepen helpen.