Niemand mag buiten de boot vallen. Ook als je geen geld hebt

Sinds juni zijn wij convenant partner Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe. De visie van SUN past perfect bij de onze: niemand mag buiten de boot vallen, ook niet als je niet genoeg geld hebt.

Geen geld voor specialistische zorgmiddelen, geen geld voor woninginrichting en geen geld voor een wasmachine. Voor sommige mensen met lage inkomens en schulden is dit de dagelijkse harde realiteit. Daarom zijn wij blij met initiatieven zoals Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen Drenthe. Sinds juni 2019 zijn wij convenant partner en kunnen we namens onze cliënten het fonds aanschrijven.

Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. Alle Groningse en Drentse burgers moeten deel kunnen nemen aan de samenleving en niemand mag buiten de boot vallen. Gemeenten kunnen zich aansluiten bij het fonds en hier een bijdrage aan leveren.

Wat is een convenant partner?

Het fonds kan alleen worden aangeschreven door medewerkers van dienst- en hulpverlenende instellingen waarmee afspraken zijn gemaakt. SUN helpt alleen als er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Het geld voor de verstrekkingen komt van fondsen en donaties.De afspraken zijn vastgelegd in een convenant: zo word je een zogenaamde convenant partner. Als schuldenaar kun je dus zelf niet een aanvraag doen.

Waar gebruikt Kram & Meersma het fonds voor?

Wij hebben al diverse aanvragen gedaan. Zo had een cliënt een gebitsprothese nodig. Maar dit valt niet onder de standaard zorgkosten. Dankzij SUN hebben wij dit kunnen regelen. Ook hebben we voor een alleenstaande mevrouw een aanvraag gedaan voor woninginrichting. Bij haar scheiding bleef haar ex-partner in hun oude huis wonen en hield de meubelen. Voor haar hebben we de geld aangevraagd voor het inrichten van haar nieuwe woning.

Vaak is de aanschaf van een wasmachine of een laptop voor school een eenvoudige handeling maar als je geen geld hebt is zoiets eenvoudigs niet mogelijk. Je hebt snel hulp nodig. SUN zorgt voor een eenvoudig en snel proces. Het gaat immers om noodhulp.

Dit past bij ons

De visie van SUN past perfect bij die van ons. Iedereen krijgt hierdoor de kans om toch mee te doen aan de samenleving, om erbij te horen. Ondanks de financiële problemen. Niemand zou buiten de boot moeten vallen. Dat stapelt zich alleen maar op waardoor je uiteindelijk verder van huis bent. Dankzij SUN kunnen wij onze cliënten nóg beter helpen. Wij roepen dus ook gemeenten op die nog niet lid zijn, daar werk van te maken!