Coronacrisis en ondernemers aanvullingen Noodpakket 2: nieuwe regelingen per juni

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
 • Dit is de opvolger van de TOGS
 • Voor wie? Voor MKB bedrijven (met maximaal 250 werknemers) die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis
 • Het betreft een bedrag tot €20.000 per drie maanden om de vaste lasten (excl. Loonkosten) mee te dekken
 • Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni, wanneer de TOGS afloopt via: https://www.rvo.nl/
 • De TVL gaat in vanaf 1 juni, met terugwerkende kracht en loopt af op 31 augustus
 • De sectoren die in aanmerking komen voor de TVL vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0
TOZO 1 wordt TOZO 2
 • Deze regeling wordt met aanpassingen verlengd tot eind augustus
 • Een belangrijk en groot verschil bij de TOZO 2 regeling, is dat er bij de TOZO 2 wél rekening gehouden wordt met het inkomen van de partner om de hoogte van de uitkering vast te stellen.
NOW 2.0
 • De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan.
 • Werkgevers die gebruik maken van de NOW regeling moeten de werknemers stimuleren om zicht bij te scholen. Het kabinet trekt hier 50 miljoen euro voor uit. Werkgevers leggen hier een verklaring voor af.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • Vakbonden krijgen inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.
 • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
Uitstel betaling van belasting
 • Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september
 • Verzuimboetes voor niet tijdige betaling hoeven niet te worden voldaan
 • Belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tijdelijk verlaagd tot 1 oktober naar 0,01%
 • Bij de eerste aanvraag krijg je direct 3 maanden uitstel
Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers lopen door
 • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door