Maatregelen voor ondernemers tijdens de corona crisis

 

 BMKB-regeling: een borgstellingsregeling van de overheid die dan garant staat voor een deel van de lening.

 • Overbruggingskrediet of
 • Verhoging rekening courant krediet (het bedrag dat u rood mag staan)
 • Voor kleine en middelgrote bedrijven
 • BMKB aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal bank. Op de website van RVO.nl staat wie onder een “geaccrediteerde financier” valt. Dit zal in uw geval de bank zijn waar u op dit moment klant bent.
 • Deze regeling is óók voor ZZP’ers
 • Uitgesloten: landbouw, visserij, publieke gezondheidszorg, bedrijven in financiële sector en vastgoed.

 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

 • De regeling werktijdverkorting is stopgezet als corona-maatregel. Indien u de werktijdverkorting heeft aangevraagd en deze is nog niet toegekend, dan zal deze automatisch omgezet worden naar een aanvraag voor de NOW-maatregel.
 • De NOW- maatregel komt hiervoor in de plaats
 • De NOW- maatregel is nog niet van kracht en kan dus nog niet worden ingediend. Zodra deze maatregel is uitgewerkt, kunt u deze aanvragen via het UWV.
 • De NOW-maatregel is in te dienen met terugwerkende kracht van inkomensverlies vanaf 1 maart.
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
 • De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de NOW- maatregel:
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 • 2 vormen van ondersteuning mogelijk
 • Drie maanden inkomensondersteuning tot het sociaal minimum (max €1503,31)
 • Lening voor een bedrijfskapitaal (max €10.157,-)
 • De regeling kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf 1 maart
 • Maximaal 3 maanden (tot 1 juni)
 • De regeling voor het levensonderhoud is om niet, het hoeft dus niet worden terug betaald.
 • Eisen voor het aanvragen van de regeling:
 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • De regeling is nog niet van kracht, meer duidelijkheid hierover zal op 25 maart geschieden.
 • De aanvraag kan worden gedaan via de gemeente waar u woont. U dient het aanvraagformulier voor BBZ hiervoor te gebruiken.

 

 • Noodloket
 • Een eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers
 • Bedoeld voor de sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten (eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s)
 • De tegemoetkoming is vastgesteld op €4000,- per onderneming. De tegemoetkoming betreft een gift
 • De regeling wordt op dit moment uitgewerkt. De regeling zal uitgevoerd worden door het RVO. Er wordt dus nog bekend gemaakt waar u deze tegemoetkoming kunt aanvragen en wat de criteria hiervoor zijn.

 

 • Wijzigen voorlopige aanslag
 • Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.
 • Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:
 • U gebruikt het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.
 • U doet de aanvraag of wijziging met uw commerciële softwarepakket of laat dit door uw belastingconsulent doen.
 • Kunt u niet gebruikmaken van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Alleen dan vult u op deze website het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020’ in.

 

 

 

 • Voor vragen m.b.t. het coronavirus kunt u terecht bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel
 • U kunt contact opnemen met het KvK- coronaloket via: kvk.nl/coronaloket
 • Indien uw vraag er niet tussen staat kunt u telefonisch contact opnemen: 0800-2117. Ze zijn te bereiken op werkdagen van 8:30 tot 17:00.

 

 • Overige informatie:
 • Indien u recht heeft op het noodpakket zoals eerder beschreven, kunt u ook nog steeds een beroep doen op de TOZO- regeling. Het kan dan dus voorkomen dat u van beide regelingen gebruikt kunt maken.
 • Woont u samen, en zijn u en uw partner beide zelfstandig ondernemer? Dan kunt u eenmaal een beroep doen op de TOZO- levensonderhoud regeling. De TOZO- levensonderhoud uitkering betreft namelijk het sociaal minimum voor een gezin.