WHOA, een nieuwe tool in onze gereedschapskist

Faillissement. Als ondernemer zit je daar niet op te wachten. je hebt hard gewerkt om je plannen van de grond te krijgen, hebt er tijd, geld en veel energie in gestoken en plots hangt je grootste doembeeld als het Zwaard van Damocles boven je levenswerk.

Als schuldhulpverleners weten we als geen ander hoe zwaar het woord ‘faillissement’ op je schouders drukt. Immers, we houden ons al lange tijd bezig met schuldhulpverlening voor ondernemers. Deze ondernemers zijn onderverdeeld in de rechtspersonen (BV’s) en de natuurlijke personen (eenmanszaken en vennootschappen onder firma (vof)). De meeste van onze cliënten vallen onder die laatste groep, en zij zijn in privé aansprakelijk voor de schulden uit de onderneming. Zakelijk faillissement betekent dan ook vaak een persoonlijk faillissement.

 

WSNP

Voor deze laatste groep hebben we al jaren de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) én het dwangakkoord. Een dwangakkoord kan worden aangevraagd bij de rechtbank als enkele schuldeisers niet akkoord gaan met het saneringsvoorstel. Wordt het niet meewerken van een specifieke schuldeiser als oneerlijk gezien, dan wordt een dwangakkoord opgelegd door de rechtbank.

 

Het saneringsvoorstel moet goed gedocumenteerd zijn en de alternatieven moeten worden uitgelegd. Het voorstel kent echter geen minimum percentage, wel dient de maximale inspanningsverplichting te worden geleverd. Veelal is het zo dat wanneer het dwangakkoord niet wordt uitgesproken de schade voor de ondernemer en zijn schuldeisers groter is.

 

WHOA

En dan is er sinds 1 januari van dit jaar de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit is een wetsvoorstel en onderdeel van de Faillissementswet. De WHOA regelt dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en / of aandeelhouders met betrekking tot het herstructureren van de schulden kan goedkeuren (‘homologeren’). Daar is de laatste tijd in het nieuws veel aandacht voor, omdat de wet de mogelijkheid biedt om een faillissement te voorkomen door middel van een dwangakkoord. Ook partijen die geen gebruik kunnen maken van de WSNP en het dwangakkoord hebben de mogelijkheid gebruik te maken van de WHOA.

 

Uitbreiding van tools

Dat is voor ons als schuldhulpverleners voor ondernemers een heel mooie uitbreiding van onze ‘instrumenten’. Van deze wet maken we gebruik om een oplossing voor ondernemers met een levensvatbare onderneming te vinden. Als ondernemer kan je gewoon verder gaan met je bedrijf, wat jou en de maatschappij veel geld scheelt. Er zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden, zoals een minimaal aanbod aan crediteuren van twintig procent.

 

Nieuw stuk gereedschap

Voor ons is de WHOA een mooie nieuwe aanwinst in onze gereedschapskist in de kofferbak van onze auto. Het brede pallet aan dienstverlening dat wij kunnen bieden aan ondernemers is de moeite waard om te checken. Heb je vragen of loop je vast met je financiën, bel ons dan!